Jakie są wady i niebezpieczeństwa komunikacji internetowej?

Komunikacja w internecie znacząco różni się od tej, z którą mamy do czynienia podczas codziennych, bezpośrednich kontaktów. Ma ona oczywiście wiele zalet, ale także i wad, o których także należy wspomnieć. Pośredni charakter komunikacji internetowej niewątpliwie utrudnia relacje. Nie możemy bowiem na bieżąco obserwować naszego rozmówcy, jego mimiki i zachowań.

Komunikację internetową utrudnia też to, iż mamy ograniczone możliwości komunikacyjne – posługiwać się możemy tylko językiem pisanym, czasami, jeżeli chodzi np. o wideo rozmowę, do dyspozycji mamy jeszcze dźwięk oraz obraz. Nie możemy jednak dotknąć naszego rozmówcy, co jest przeszkodą w bardzo bliskich relacjach. Niewątpliwie wadą komunikacji internetowej jest też niższy poziom bezpieczeństwa.

Dotyczy to m.in. tej kwestii, iż nie zawsze możemy mieć pewność odnośnie tego, kto z nami rozmawia po drugiej stronie. Nie wiemy tez co dzieje się z naszymi wiadomościami i czy nie trafiają one do osób trzecich.

Dlatego też przy zawieraniu nowych znajomości internetowych należy zachować szczególną ostrożność.