Jon Postel

Jon Postel był amerykańskim programistą, to m. in.

dzięki niemu możemy dzisiaj korzystać z internetu. Chociaż Jon Postel od najmłodszych lat interesował się informatyką, to ukończył studia przyrodnicze.

Dopiero po uzyskaniu tytułu magistra postanowił doktoryzować się w dziedzinie informatyki. John Postel był przy narodzinach internetu oraz przy powstawaniu protokołów TCP oraz IP.

Do jego najbardziej znaczących osiągnięć można zaliczyć m. in.

usystematyzowanie struktury nazewnictwa domen internetowych – jego pomysłem było dzielenie kolejnych nazw kropkami i hierarchia słów od ogółu do szczegółu. Przez wiele lat to on był najważniejszą osobą, w której mocy było przydzielanie nazw domen oraz adresów internetowych.

Po śmierci Johna Postela postanowiono, że co roku przyznawana będzie specjalna nagroda jego imienia za wybitne osiągnięcia oraz zasługi na rzecz rozwoju internetu. Nagroda jest przyznawana przez Internet Society, międzynarodowe stowarzyszenie, które dba o rozwój internetu.