Ochrona w transporcie, czyli konwojowanie

Pracownik ochrony może zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa osób fizycznych na danym terenie, ale może również zabezpieczać wartościowe mienie. Ochroniarz może transportować wartości albo ochraniać pracowników, którzy je przewożą.

Transport tajnych dokumentów

Konwojowaniu mogą podlegać dokumenty zawierające niejawne informacje, a także wszelkie inne druki specjalnego przeznaczenia. Ujawnienie zawartych w nich informacji może być związane z naruszeniem tajemnicy państwowej, danego przedsiębiorstwa, a nawet osób prywatnych.

Aby uniknąć naruszenia interesu danych podmiotów, agenci ochrony transportują wskazane dokumenty, do których należą: dokumenty niejawne, obligacje, blankiety dokumentów państwowych, drugi specjalne, firmowe dokumenty poufne.

Zabezpieczenie gotówki i wartości

Inne wartościowe mienie, które może podlegać konwojowaniu to gotówka.

Bezpieczeństwo gotówki ma niemałe znaczenie dla funkcjonowania firmy, dlatego agencji ochrony zabezpieczają transport gotówki, wartości pieniężnych, weksli, bonów, czeków, kruszców, dokumentów zastępujących gotówkę, kamieni szlachetnych oraz numizmatów.

Przewożenie broni, amunicji i materiałów specjalnych

Transportowanie broni oraz amunicji wymaga szczególnego nadzoru i podlega określonym wymogom.

Przepisy dokładnie regulują jak ma wyglądać przewóz materiałów specjalnych, broni oraz amunicji, nakładając na producentów i zamawiających spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Agencja ochrony zajmująca się konwojowaniem powinna znać zasady prawidłowego transportu powyższych przedmiotów, a także materiałów wybuchów i składników do ich produkcji.

Przewożenie wartościowych przedmiotów

Profesjonalnej ochronie w transporcie mogą podlegać także inne wartościowe przedmioty, takie jak specjalistyczne sprzęty, elektronika, cenne dzieła sztuki, towary gabarytowe i specjalne..