Tworzenie miejsca pracy a BHP

Właściciel firmy, który chce zatrudnić pracownika musi odpowiednio dostosować pomieszczenia dla niego. Ważne, żeby budowa bądź przebudowa firmy była zgodna z zasadami BHP. Podstawą tego jest pozytywna opinia uprawnionych rzeczoznawców. Rzeczoznawca dokonuje tego na podstawie okazanych projektów. Właściciel musi dopilnować tego, aby cała budowa przeprowadzona była zgodnie z projektem. W trakcie pracy nie może być wykonane żadne odstępstwo od jakiegokolwiek punktu w projekcie.

Jeśli takie odstępstwa są konieczne również powinny być zaopiniowane przez rzeczoznawcę. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom oświetlenie, wentylację, jak również odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń. Pracownicy powinni mieć możliwość korzystania zarówno z oświetlenie dziennego, jak i sztucznego. Pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed działaniem wilgoci oraz nadmiernym nasłonecznieniem. Dodatkowo pokoje pracownicze powinny posiadać określoną wysokość. Zatrudnienie pracowników może nastąpić dopiero wtedy, gdy cały zakład pracy jest dostosowany do przepisów BHP.