Realne niebezpieczeństwo

Lokowanie ważnych dla nas informacji w tak zwanej chmurze jest w ostatnim czasie bardzo popularne. Umieszczamy tam nie tylko swoje zdjęcia, ale także dokumenty, które są na tyle istotne, że chcemy je zachować i mieć do nich dostęp w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu właśnie nowych technologii. Często jednak z tak przechowywanymi danymi wiążą się spore kłopoty. Coraz głośniej mówi się o tym, że dostęp do dokumentów na skutek działań niezgodnych z prawem mogą uzyskać osoby niepowołane do tego.

Często większe niebezpieczeństwo grozi osobom znanym, które wykorzystują chmurę do przechowywania informacji. Czasem można usłyszeć, że „wyciekły” do sieci zdjęcia osoby znanej, którymi ta nie chciała dzielić się z opinią publiczną. Skutki tego rodzaju zjawiska mogą być bardzo bolesne dla takiej osoby. Dlatego korzystając z dobrodziejstwa nowych technologii, warto zadbać o ochronę swoich danych. To bardzo ważne nie tylko w przypadku osób znanych.

Każdy z nas powinien zadbać o swoją prywatność.