Rodzaje badań lekarskich

Wielu pracowników jest narażonych na niekorzystne oddziaływanie różnych czynników. Z tego powodu istnieje konieczność skierowania ich na badania lekarskie. Wstępne badania lekarskie dotyczą nowozatrudnionych osób, młodych pracowników, którzy przenoszeni są na odmienne stanowiska pracy. Wymóg ten dotyczy również tych pracowników, którzy w wyniku przeniesienia narażeni są na czynniki szkodliwe. Jeśli lekarz nie stwierdza żadnych przeciwwskazań w podjęciu pracy, wyznacza kolejny termin wizyty lekarskiej.

W przypadku już zatrudnionych pracowników, muszą się oni zgłaszać na badania okresowe lub kontrolne. Termin okresowych badań wyznacza lekarz medycyny pracy na pierwszym zaświadczeniu lekarskim. Ważne, żeby okresowe badania wykonane były jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. Pracownik powinien wówczas otrzymać od pracodawcy odpowiednie skierowanie. Z kolei badania kontrolne dotyczą pracownika, u którego stwierdzono niezdolność do pracy wskutek choroby, przez co nie był dyspozycyjny przez co najmniej 30 dni.