Science fiction jako przepowiednia?

Filmy i książki z kategorii fantastycznonaukowych można traktować nie tylko jako dzieła artystyczne, ale również jako próby przewidzenia kierunku rozwoju nauki i postępu technologicznego. Warto zwrócić uwagę, że pisarze i filmowcy przepowiedzieli już powstanie wielu różnych wynalazków.

Można więc traktować ich jako wizjonerów. Kiedy oglądamy współczesne filmy science fiction i widzimy na nich na przykład latające samochody, to zapewne traktujemy je z pewnym dystansem i raczej nie przewidujemy, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli okazję korzystać z takich pojazdów.

Tak samo podchodziliśmy jednak przez setki lat na przykład do podróży kosmicznych, które w dzisiejszych czasach dość często są realizowane. Zwróćmy uwagę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie było Internetu, jego wizja mogła zdawać się być totalną abstrakcją.

W książkach fantastycznonaukowych z lat osiemdziesiątych minionego stulecia można jednak doszukać się takich idei. Zdaje się więc, że żyjemy w świecie, w którym science fiction dość szybko może przerodzić się w rzeczywistość.